Het bestuur

Vacatures bij het jeugdbestuur

Vacatures bij het jeugdbestuur

Coördinator JO17 - JO19 Onze coördinator JO17-JO19 Michel Hobma heeft te kennen gegeven te stoppen als coördinator van deze leeftijdscategorie. Met heel veel enthousiasme en energie heeft Michel de afgelopen jaren deze jeugdcategorieen vanuit de club als coördinator begeleid en daar zijn we Michel heel dankbaar voor. Gelukkig blijft Michel zeer betrokken bij de club en hij wil graag het coördinatorschap van de JO12-JO13 op zich nemen. We zijn als bestuur en als club ontzettend blij dat de kennis, ervaring en vooral het enthousiasme en de kunde van Michel voor onze club behouden blijft.
Cursus scheidsrechter

Cursus scheidsrechter

Beste leden, we hebben jullie keihard nodig! Zoals jullie weten zijn we als FC Breukelen net zoals andere verenigingen binnen de gemeente Stichtse Vecht op zoek naar leden en/of vrijwilligers die en toe een wedstrijd zouden willen fluiten, zonder scheidsrechter is er immers geen wedstrijd mogelijk. En hoe leuk is het om het team van je dochter, het elftal van je vader of misschien je buurman te fluiten en te helpen om ze een leuke ochtend of middag te hebben.
Status nieuw kunstgrasveld

Status nieuw kunstgrasveld

Beste Leden, In februari hebben we middels een ingelaste ledenvergadering met elkaar besloten dat we het gras op ons hoofdveld gaan vervangen door kunstgras. Zoals jullie wellicht al hebben gezien, is er op dit moment nog geen start gemaakt met de werkzaamheden om het hoofdveld te gaan vervangen. Onderstaand lichten we graag de huidige stand van zaken in hoofdlijnen aan jullie toe. Nadat op de ledenvergadering de aanschaf van een kunstgrasveld is goedgekeurd, zijn er de nodige stappen genomen en in werking gezet.
Beleidsplan FC Breukelen

Beleidsplan FC Breukelen

Het beleid van FC Breukelen is een afgeleide van het fusieplan zoals dat in 2007 is opgesteld bij het samengaan van de voetbalverenigingen Nijenrode en Vitesse. Het bestuur achtte de tijd rijp om dit plan in een nieuw jasje te steken. Hiertoe is een nieuw beleidsplan ontwikkelt. Dit plan is weergegeven in het document Clubbeleid FC Breukelen Algemeen. In dit document wordt verwezen naar het voetbaltechnisch beleid zoals dat is weergegeven in het document Clubbeleid Techniek.
Oliebollenactie 2016, een record!

Oliebollenactie 2016, een record!

Beste leden, We zijn ontzettend trots dat we jullie kunnen melden dat er dit jaar een nieuwe recordopbrengst is gerealiseerd met de oliebollenactie. Er is dit jaar een bedrag opgehaald van maar liefst 4.400 euro netto waar we ongelofelijk blij mee zijn als club. De totale opbrengst zal ook dit jaar weer volledig besteed worden aan de aanschaf van materialen voor onze jeugdafdeling. Met de mogelijk aankomende veranderingen van het jeugdvoetbal zullen we bijvoorbeeld extra pupillendoelen nodig hebben en met de opbrengt van de oliebollenactie kunnen we er een mooi aantal aanschaffen.
Geen korrels van rubbergranulaat op velden FC Breukelen!

Geen korrels van rubbergranulaat op velden FC Breukelen!

Beste leden, Woensdag 5 oktober jongstleden is er een tv-uitzending geweest van Zembla waarin de mogelijke schadelijke effecten van voetballen op kunstgras zijn besproken. In deze uitzending is naar voren gekomen dat de rubberen korrels die gebruikt worden op diverse kunstgrasvelden mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het gaat om rubberen korrels die gemaakt worden van gebruikte autobanden die gerecycled worden. Naar aanleiding van deze uitzending vinden we het belangrijk om jullie goed over onze velden te informeren.