Status nieuw kunstgrasveld

Beste Leden,

In februari hebben we middels een ingelaste ledenvergadering met elkaar besloten dat we het gras op ons hoofdveld gaan vervangen door kunstgras. Zoals jullie wellicht al hebben gezien, is er op dit moment nog geen start gemaakt met de werkzaamheden om het hoofdveld te gaan vervangen. Onderstaand lichten we graag de huidige stand van zaken in hoofdlijnen aan jullie toe.

Nadat op de ledenvergadering de aanschaf van een kunstgrasveld is goedgekeurd, zijn er de nodige stappen genomen en in werking gezet. .

  • We hebben een stichting opgericht geheten “Stichting Sportaccommodaties Vechtstreek” (SSV) die het veld in eigendom en beheer zal krijgen;
  • De SSV heeft een bestuur aangesteld in de personen van Adriaan Spithoven (voorzitter), Bart van de Kerkhof (penningmeester) en Martien Plasmeijer (secretaris);
  • Het bestuur van de SSV heeft de uiteindelijke leverancier geselecteerd waarmee de afspraken voor de aanleg van het veld en de verlichting zijn gemaakt;
  • Gesprekken met betrokken partijen hebben plaatsgevonden (gemeente, bank m.b.t. financiering etc.) zijn gevoerd en vinden plaats.

Met name de laatste gesprekken met de gemeente hebben nog geleid tot een aantal hobbels die genomen moeten worden, waardoor de aanleg van het veld nog niet heeft kunnen starten.

We hebben begin augustus weer contact met de gemeente waarna we hopen dat we kunnen bepalen wanneer het veld daadwerkelijk aangelegd gaat worden.

Als jullie vragen hebben over dit traject of meer willen weten, stel dan gerust je vragen op bestuur@fcbreukelen.nl of spreek 1 van de stichtingsbestuurders die in dit bericht worden genoemd. We zullen dan proberen je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,