Huisregels

Beleidsplan FC Breukelen

Beleidsplan FC Breukelen

Het beleid van FC Breukelen is een afgeleide van het fusieplan zoals dat in 2007 is opgesteld bij het samengaan van de voetbalverenigingen Nijenrode en Vitesse. Het bestuur achtte de tijd rijp om dit plan in een nieuw jasje te steken. Hiertoe is een nieuw beleidsplan ontwikkelt. Dit plan is weergegeven in het document Clubbeleid FC Breukelen Algemeen. In dit document wordt verwezen naar het voetbaltechnisch beleid zoals dat is weergegeven in het document Clubbeleid Techniek.

Notulen Algemene Ledenvergaderingen FC Breukelen

Hier vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen (als Word-document). Zoals bekend verschijnen notulen van een ALV pas in de openbaarheid wanneer zij tijdens de daaropvolgende ALV door de aanwezige leden worden goedgekeurd. 14e Algemene Ledenvergadering, 28 mei 2014 15e Algemene Ledenvergadering, 26 november 2014 16e Algemene Ledenvergadering, 13 mei 2015 17e Algemene Ledenvergadering, 11 november 2015 18e Algemene Ledenvergadering, 25 mei 2016 19e Algemene Ledenvergadering, 16 november 2016 Bijzondere buitengewone ledenvergadering, 22 februari 2017 20e Algemene Ledenvergadering, 31 mei 2017 21e Algemene Ledenvergadering, 15 november 2017

Jeugdbeleidsplan FC Breukelen

Hier vindt u het Jeugdbeleidsplan van FC Breukelen (pdf) waaraan velen hebben meegewerkt onder coördinatie van Marco Stenvert.

Wedstrijdverslagen: een paar afspraken

Een clubwebsite zonder wedstrijdverslagen, we moeten er niet aan denken. FC Breukelen is enthousiast over de vele spontane bijdragen die onze webredactie wekelijks ontvangt. (Het mogen er natuurlijk nog veel méér worden!) De drempel om een verslag te schrijven houden wij laag. We verwachten van u geen ingewikkelde toeren: u schrijft en wij plaatsen. Toch hebben we een paar afspraken op papier gezet waarvoor we uw aandacht vragen. Aanleveren verslag Graag uitsluitend via webmaster@fcbreukelen.

Geen vuurwerk afsteken bij FC Breukelen!

Afgelopen zaterdag hebben we enkele jeugdleden van onze club moeten aanhouden en aanspreken omdat zij vuurwerk hadden afgestoken op ons terrein, terwijl er wedstrijden aan de gang waren. FC Breukelen tolereert het afsteken op het sportcomplex absoluut niet! Niet voor, tijdens of na de wedstrijden. De KNVB heeft landelijk aangegeven dat elke vorm van vuurwerk bij voetbal verboden is. Steek je toch vuurwerk af, dan kan onze vereniging in de problemen komen.

Eerste bijeenkomst Commissie Sportiviteit en Respect

Op woensdag 19 december kwam de Commissie Sportiviteit en Respect bijeen met haar leden Ester Pesiwarissa, Gert van der Tol, Marco van Neerbos, Rudy Bouwman, Demmie Brouweriks, Stefan Hoogvliet, Bram van Vliet, Sjaak van der Post, Hans Kabalt, Maxim Presburg, Erik Hadderingh en Dion Kooij. Wij spraken deze avond over de manier waarop wij de positieve krachten binnen onze vereniging boven water krijgen en behouden. Ook is er gesproken over wat er zoal op zaterdagmiddag 8 december door de jeugd is benoemd tijdens de stellingen.

Voor alle FC Breukelen-teams een band met Respect

FC Breukelen laat het onderwerp Zonder Respect Geen Voetbal niet los. De Commissie Sportiviteit en Respect, opgericht aan het eind van de zeer goed bezochte bijeenkomst in ons clubhuis afgelopen zaterdag 8 december, gaat onder leiding van Ciska Fessl van de KNVB aan de slag om met concrete zaken dit onderwerp te borgen binnen onze vereniging. Wat er op zondag 2 december bij s.c. Buitenboys is voorgevallen, mag nooit meer gebeuren.

Verslag bijeenkomst Sportiviteit en Respect 8 december 2012

Aan de oproep om op zaterdag 8 december om 12.00 uur naar het clubhuis te komen, werd door de jeugd, trainers, leiders, scheidsrechters, vrijwilligers en ouders goed gehoor gegeven. De voorzitter opende de bijeenkomst Sportiviteit en Respect door stil te staan bij het tragische overlijden van Richard Nieuwenhuizen zondag 2 december jl. bij s.c. Buitenboys. Hierna werd een minuut stilte in acht genomen. Diverse leden kwamen aan het woord om over hun gevoel bij deze verschrikkelijke gebeurtenis te spreken.

Sportiviteit en Respect - Bij sport hoort geen geweld

Oproep om mee te denken hoe wij als FC Breukelen moeten omgaan met (verbaal) geweld langs en op de velden. Wat voor vereniging zijn wij nu en wat voor vereniging willen we zijn? Wat gaat goed en wat kan beter? Welke ambitie hebben wij, hoe bepalen we die en op welke wijze creëren we draagvlak bij de leden? Het is belangrijk om te weten waar we staan om te bepalen waar we met de vereniging naartoe willen.