Mededeling AVG

“Op 25 mei is de wet AVG van kracht geworden. In lijn met deze wet zal FC Breukelen zorgvuldig omgaan met de gegevens van de leden.

Waar relevant zullen wij gegevens verwijderen. Wij hopen in de nabije toekomst een protocol bekend te maken waarin aangegeven wordt hoe wij invulling geven aan de wet AVG.”