Ontwikkelingen 'Voetbal op maat, Voetbal op niveau'

2011-12-20_voetbal.jpg

De missie van FC Breukelen is om iedereen voetbal op maat aan te bieden in een zo aantrekkelijk mogelijke omgeving. De een wil graag als recreatievoetballer actief zijn en de ander zal er alles aan doen om het hoogste niveau te bereiken. Een van de primaire doelstellingen van de selectieteams is om spelers op te leiden voor het eerste elftal van FC Breukelen. Om de ontwikkeling van de individuele speler te versnellen is het noodzakelijk dat alle selectieteams op het hoogst haalbare niveau spelen. Daarnaast is het belangrijk dat de beste spelers in de beste teams spelen. In de praktijk blijkt dat hier soms spanningsvelden kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld als er binnen de vereniging onvoldoende transparantie en structuur is m.b.t. de teamindeling en het doorschuiven van spelers.

Interne scouting

Vanuit de denktank is het idee ontstaan om een interne scouting op te zetten met de gedachte dat de beste spelers in de beste teams moeten spelen. Het ontwikkelingsproces van de speler kan dan sneller en efficiënter verlopen. FC Breukelen beschikt over veel voetbalverstand en ervaring. Een groot deel hiervan bevindt zich in Veteranen-1-team, waarin veel ex-eerste-elftalspelers actief zijn. Wij zijn er erg trots op en blij mee dat enkele van deze kenners de interne scouting op zich hebben genomen. Vanaf januari 2012 zullen de interne scouts alle spelers van de F-, E- en D-pupillen in kaart gaan brengen. In mei, als de teamindeling gaat plaatsvinden, hebben de scouts, de coördinatoren, de trainers en het aanspreekpunt van de jeugdopleiding definitief overleg over wie waar gaat spelen. Tussentijds zullen de scouts ook regelmatig contact en overleg hebben met de coördinatoren en trainers.

Doorschuiven spelers

Om de ontwikkeling van spelers een extra impuls te geven gaan sommigen die eraantoe zijn vanaf januari 2012 één of meer keren per week met een hoger elftal meetrainen en soms oefenwedstrijden meespelen. De betreffende spelers blijven de officiële wedstrijden bij hun eigen team spelen. Uitzonderingen in overleg.

Situatie vanaf 3 januari 2012

F-pupillen We hebben om diverse redenen besloten om dit niet nu al bij de F-pupillen te doen.

E-pupillen Vanuit de E1 volgt er nog nader overleg wie er voor doorschuiven in aanmerking komen.

D-pupillen Omdat de D1 als team sportief in een moeilijke fase zit, hebben we besloten dit nu niet te doen bij de spelers van de D1.

C-junioren Vanuit de C1 gaan Jesse, Junior, Douwe, Olivier en Roy op maandag met de B1 meetrainen.

B-junioren Vanuit de B1 gaan Bob, Hans, Scott op maandag en Bob, Hans, Scott, Chris, Zaid en Jantijn op donderdag met de A1 meetrainen.

A-junioren Vanuit de A1 gaan Lars H., Lars D. en Martijn op dinsdag met het 2e elftal meetrainen. Dion en Vincent gaan op maandag met het 1e elftal meetrainen (zij gaan ook mee op trainingskamp).

Wij gaan ervan uit dat deze spelers versneld aanhaken bij een hoger niveau. Maar wij gaan er ook van uit dat genoemde spelers hun extra ervaringen op een positieve wijze vertalen naar hun eigen team. Indien blijkt dat zij hiermee op een verkeerde wijze omgaan, kunnen zaken snel worden teruggedraaid. Uiteindelijk zullen alle partijen hier baat bij hebben.