verenigingsinformatie

Help jij ook mee? Schoonmaak clubhuis, deel 2

Vorige week woensdag heeft de eerste schoonmaakgroep al driftig geveegd, stofgezogen, geboend en geweild. Maar de klus is nog niet af. Komende woensdag 16 juli gaan we daarom vanaf 10.00 uur verder met de grote schoonmaak van het clubhuis. Heb jij een paar uurtjes over om te helpen? Meld je dan aan bij Leo Augustin. Alvast bedankt, je medewerking wordt enorm gewaardeerd. Even pauze: Henk, Leo, Wim, Richard, Jacqueline, Pascal, Ellen, Joost en Marco aan de koffie met koek.

Dank voor jullie inzet en bijdrage!

Beste FC Breukelen-Familie, We hebben afgelopen zaterdag 14 juni bij onze vereniging een heerlijke Familiedag 2014 meegemaakt die natuurlijk nooit zo’n succes zou zijn geworden zonder de hulp en de energie van velen. We willen alle deelnemers, vrijwilligers en natuurlijk de vele sponsors en ondernemers hieronder ontzettend bedanken voor hun bijgedragen ‘steentje’. De Familiedag 2014 smaakt naar meer! [ ](/images/stories/2014/nieuws1314/familiedag/bedankdoek familiedag fc breukelen 2014 (1).jpg)

Bericht van het bestuur

Beste leden, De contributieverhoging zorgt, zo merken wij, voor ophef en onbegrip. In de Algemene Ledenvergadering is de verhoging uitgebreid toegelicht en veel vragen zijn toen beantwoord. Dit is ook - in verkorte vorm - toegelicht op de website. In aanvulling op de feiten die daar zijn genoemd, geven wij hierbij nogmaals inzicht in de verhouding tussen de Vereniging en de Stichting Topvoetbal, vooral om de hardnekkige onjuistheden die de ronde doen, uit de wereld te helpen.

Contributie seizoen 2014-2015

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Er geldt altijd een contributieverplichting tot het einde van het seizoen (30 juni). Categorie Contributie Kledingfonds Totaal Senioren € 240 € 20 € 260 A- en B-junioren € 220 € 20 € 240 C- en D-junioren € 200 € 20 € 220 E- en F-pupillen € 160 € 20 € 180 Mini-F-pupillen € 130 n.v.t. € 130 Senioren 7x7 35+/45+ € 105 € 20 € 125 Algemene leden € 80 n.

Begroting en contributie seizoen 2014-2015

Beste leden, Op woensdagavond 28 mei 2014 is in de Algemene Ledenvergadering de begroting en de contributie voor het komend seizoen 2014-2015 vastgesteld. In de vergadering is een toelichting gegeven op de oorzaken en de noodzaak van de contributieverhoging. Er is ook een toelichting gegeven op de dalende inkomsten en de maatregelen die zijn genomen om de kosten niet te laten stijgen. De belangrijkste oorzaken en redenen voor de contributieverhoging zijn hierna kort weergegeven.

Zaterdag 14 juni (Familiedag) teamkledingtassen inleveren

Hier word ik nou blij van. Afgelopen woensdag heb ik de eerste teamkledingtassen teruggekregen. Het is altijd een heel werk om ruim dertig tassen na te kijken. Is alles compleet? Zijn de sokken nog heel? De broekjes nog wit? Enzovoorts. Daarom is het belangrijk om de tas zo in te leveren dat ik aan één blik genoeg heb (zie bijgaande foto). Dus NIET alles - hoe goed bedoeld ook - apart inleveren in tientallen plastic tasjes.

Jeugdtrainersnieuws, deel 2

Baby Nkinki Mutangila gaat in het nieuwe seizoen de B1 begeleiden. Baby heeft vorig jaar een uitstekend resultaat behaald met de A2. Hij heeft van het team een goed collectief weten te maken, een compliment waard. Baby heeft ambities in het trainersvak, ook hij zal met ingang van het nieuwe seizoen de KNVB-cursus Trainer Coach III volgen. De trainer van de B2 is met ingang van het nieuwe seizoen Tom Britink .

Groot kampioensfeest dankzij velen

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan iedereen die het grootse kampioensfeest van gisteren mogelijk heeft gemaakt: de selectie, de staf (Cor, Herman, Stefan, Richard, André, Jan Willem, Marco en Raymond), de Stichting Topvoetbal, de supporters, alle vrijwilligers (met name de mannen bij de entree, de schoonmaakploeg o.l.v. Piet Zwanink, de barploeg, de op- en afbouwploeg), Wilco van Schaik, Abdunasser el Wadani, Joost Visser, Marco van Neerbos, Piet Menke, Monique Bout, Ido van Wieren, Ester Pesiwarissa, de D2, de meiden van de D5M/MC1 en wedstrijdbalsponsor Argus Etiketten BV.

Jeugdtrainers nieuw seizoen melden zich al

Hier presenteren wij enkele jeugdtrainers van FC Breukelen voor het komende seizoen. Echt nieuw bij onze club als jeugdtrainer (hoewel hij als voetballer geruime tijd aan de Broekdijk Oost heeft gespeeld) is John Hityahubessy . John gaat zich bezighouden met de E1. Verder blijven oudgedienden Tom Kalkhuis en Marcel van Oosterom ook volgend seizoen zich inspannen om de jeugd beter te maken. Tom voetbalt - zoals bekend - in FC Breukelen 1; hij gaat de D1 trainen (deed dit seizoen de D2).

Uitnodiging 14e Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van FC Breukelen nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de 14e Algemene Ledenvergadering, te houden op woensdag 28 mei 2014 om 20.00 uur in het clubhuis. Agenda Opening door de voorzitter. Vaststellen van de agenda. Mededeling van de voorzitter. Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 18 december 2013. Actiepunten voortkomend uit de ALV d.d. 18 december 2013. Toelichting op de contributieverhoging. Begroting. Uitschrijven van niet-betalende leden.