Broekdijk Oost 30, 3621 LN Breukelen, 0346-262856, e-mail: webmaster@fcbreukelen.nl

Teamkleding

quick.jpg
Home arrow Nieuws arrow Begroting en contributie seizoen 2014-2015
Welkom op de archief site

Hallo bezoeker van de archief.fcbreukelen.nl site.

Je bent nu op de archief site van FC Breukelen. Deze site was actief van 2007 tot medio 2014. Alle relevante artikelen, wedstrijdverslagen etc. van deze periode zijn dus nog steeds hier te vinden.

Gebruik de zoekfunctie, de navigatiemenu's bovenaan en links in het voetbalmenu om het archief te benaderen.

Voor actueel nieuws ga naar http://www.fcbreukelen.nl/


 

 
Begroting en contributie seizoen 2014-2015 Afdrukken
Geschreven door Gert Vermeulen, penningmeester   
maandag 02 juni 2014

fcbreukelen.jpgBeste leden,

Op woensdagavond 28 mei 2014 is in de Algemene Ledenvergadering de begroting en de contributie voor het komend seizoen 2014-2015 vastgesteld. In de vergadering is een toelichting gegeven op de oorzaken en de noodzaak van de contributieverhoging. Er is ook een toelichting gegeven op de dalende inkomsten en de maatregelen die zijn genomen om de kosten niet te laten stijgen. De belangrijkste oorzaken en redenen voor de contributieverhoging zijn hierna kort weergegeven.

 

Opbrengsten dalen
1. Minder leden betekent minder contributieopbrengsten. Het aantal leden neemt af met naar verwachting ruim dertig leden. Hierdoor komt er voor € 6.000,- minder contributieopbrengst binnen.
2. Minder sponsors betekent minder sponsorinkomsten. De sponsorinkomsten zijn volgend jaar € 11.000,- lager dan gemiddeld in de afgelopen twee jaar. Het aantal sponsors is afgenomen. Ook zijn er sponsors die lagere vergoedingen willen en kunnen betalen. De afname van sponsoring is in onderling overleg met de Stichting Topvoetbal, vrijwel naar rato, verdeeld over de Stichting Topvoetbal en de vereniging.
3. Minder kantine-inkomsten. De kantine-inkomsten blijven lager dan verwacht, ondanks prijsaanpassingen gedurende het afgelopen seizoen. Naar verwachting blijven de inkomsten uit de kantine circa € 5.000,- lager.
Het totaal van de opbrengsten voor FC Breukelen wordt voor komend jaar € 22.000,- lager begroot dan voorheen.

Kosten blijven vrijwel gelijk
De kosten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Het totaal van de kosten is als volgt onder te verdelen:
- 52% voor de accommodatie: dit zijn kosten voor huur van de velden, energie, verzekeringen, telefoon, internet en onderhoud van de gebouwen;
- 23% voor contributie aan de KNVB, ballen en overige materialen;
- 22% voor de vergoedingen voor de technisch jeugdcoördinator, trainers en overige vrijwilligers;
- 3% voor kantoor-, organisatie- en bestuurskosten.
Het totaal van de kosten van de vereniging is voor dit jaar € 3.000,- hoger begroot dan in voorgaand jaar.

Met een lager bedrag aan inkomsten en vrijwel gelijkblijvende kosten kan de begroting voor komend jaar alleen sluitend worden opgesteld met de genoemde contributieverhoging.

Contributieverhoging
De benodigde contributieverhoging is aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd, samen met de invoering van een selectietoeslag voor spelers die in een selectieteam zijn opgenomen. Na stemming over dit voorstel en afwijzing daarvan is een vernieuwd voorstel voorgelegd, waarbij de eerder voorgestelde selectietoeslag is omgeslagen over het totaal aantal leden. Dit voorstel is in stemming aangenomen door de leden.

De contributie voor het komend seizoen gaat met € 25,- of € 30,- per spelend lid omhoog. De verhoging is afhankelijk van de categorie.

Contributie seizoen 2014-2015

 Categorie Bedrag
 Senioren  € 240,-
 A-junioren  € 220,-
 B-junioren  € 220,-
 C-junioren  € 200,-
 D-pupillen  € 200,-
 E-pupillen  € 160,-
 F-pupillen  € 160,-
 Mini-F-pupillen
 € 130,-
 Senioren 7x7 35+/45+  € 105,-
 Algemene leden  € 80,-
 Kledingfonds  € 20,-


Ik hoop dat jullie met deze toelichting goed zijn geïnformeerd over de contributieverhoging.

Gert Vermeulen,
penningmeester FC Breukelen

In dit overzicht (PDF) ziet u het historisch verloop van de contributiebedragen bij FC Breukelen van seizoen 2008-2009 t/m seizoen 2014-2015.

 

Laatst gewijzigd op ( dinsdag 17 juni 2014 )
 
< Vorige   Volgende >